1. Lecher-antenne basismodule 1 - 4 lesdagen - 2024

2. Lecher-antenne vervolg I therapeutische toepassingen 4 lesdagen - 2024

3. Lecher-antenne vervolg II woonbiologie 4 lesdagen - 2024

 

 

Lecher-antenne basismodule 1- 4 lesdagen - 2024

De cursus voor dit jaar, is op:
vrijdag 1 maart, vrijdag 8 maart, vrijdag 15 maart en vrijdag 22 maart; in totaal 4 lesdagen van 12.00 uur t/m 17.30 uur.


 
klik hier om direct online uw inschrijving te registreren
 
De Lecher Antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. U kunt met de Lecher-antenne exact bepalen wat de mate van gezondheid of pathologie van een orgaan of weefsel is. De Lecher-antenne is daarmee een zeer waardevol instrument in het gebruik van bijvoorbeeld acupunctuur en manuele therapieën. Ook kan de Lecher-antenne een bevestiging geven over de doeltreffendheid van bepaalde medicatie (w.o. homeopathische en fytotherapeutische medicatie) en de mate van werkzaamheid voorspellen.
 
Omdat zowel geopathogene als elektropathogene belasting bij mens en dier steeds vaker voorkomt, maakt u in de cursus ook uitgebreid kennis met woonbiologie en bijbehorende toepassingsmogelijkheden.De lessen woonbiologie worden verzorgd door Thijs Tjaden.

 

Meer informatie over de Lecher-antenne en toepassingen...

 

Basiscursus

In de basismodule (4 lesdagen) ligt de nadruk op het praktisch leren meten met de Lecher-antenne en de basisprincipes in het gebruik van Lecher-antenne. Theorie en praktijk worden met elkaar afgewisseld. Beginselen van kwantumbiologie en informatiegeneeskunde komen aan bod, om begrip te krijgen hoe de Lecher-antenne werkt. Wat meet je en hoe doe je dat? En vooral veel oefenen met elkaar en onder begeleiding van ervaren docenten. Want leren meten doe je vooral door het veel te doen en het vanaf de start goed aan te leren. Je krijgt o.a. de beschikking over de algemene Lecher-antenne frequenties, zoals deze door Eric Laarakker en zijn team in de loop der jaren zijn ontdekt.
Basismodule, data 2023: vrijdag 8 en zaterdag 9 september, vrijdag vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober, de lestijden zijn van 12.00 uur t/m 17.30 uur.
Door de flexibele modulaire opzet na de basismodule kiezen waar je je verder in wil verdiepen: therapeutische toepassingen, woonbiologie of wil je alle ins en outs van de lecher-antenne leren en kies je voor beiden?


Vervolg module 2 therapeutische toepassingen

In de vervolgmodule II - therapeutische toepassingen (4 lesdagen) gaan we onder leiding van Eric Laarakker dieper in op de medische toepassingen van de Lecher-antenne. Wat je als dierenarts, arts, therapeut in je werk met mens en/of dier tegen kunt komen, staat centraal deze module. Hoe meet je mens of dier door, wat zijn de aandachtspunten en valkuilen en hoe interpreteer je de verschillende meetwaarden. Naast het meten op het lichaam in de diverse lagen (body, mind & spirit) leer je o.a. voeding en supplementen uit te testen, therapieblokkades op te sporen, hoe je hoogfrequente stoorvelden kunt behandelen en we nemen stap voor stap het door ons ontwikkelde meetprotocol door. Na afronding kun je het gebruik van de Lecher-antenne integreren binnen je eigen holistische praktijk. Je krijgt o.a. de beschikking over de algemene en medische Lecher-antenne frequenties, zoals deze door Eric Laarakker en zijn team in de loop der jaren zijn ontdekt.

Vervolg II, Data 2024: vier lesdagen: Vrijdag 24 mei, vrijdag 31 mei, vrijdag 7 juni en vrijdag 14 juni de lestijden zijn van 12.00 uur t/m 17.30 uur.

Vervolg module 3 Woonbiologie

In vervolg module III nemen docenten Thijs Tjaden en Theo Hooijer je mee in de wereld van de woonbiologie. Het leren meten van de omgeving en woningen/verblijven met behulp van de Lecher-antenne en met overige technische meetapparatuur staat in deze module centraal. Wat is de invloed van straling op onze leefomgeving en onze gezondheid, hoe meet je dit en wat kun je er aan doen bij belasting? Wat kun je doen om een woning/dierenverblijf/leefomgeving zo goed mogelijk te harmoniseren? Je leert ziekmakende stralingen te meten, een stoorsporenonderzoek uit te voeren en wat de invloed is van apparatuur en overige omgevingsfacturen. Naast theorie en praktische oefening binnen en buiten, gaan we op één van de lesdagen daadwerkelijk op lokatie aan de slag om een object (woning/verblijf) te ontstoren. Na afronding beschik je over de basisvaardigheden in de woonbiologie met behulp van de Lecher-antenne. Je krijgt o.a. de beschikking over de algemene en woonbiologie gerelateerde Lecher-antenne frequenties, zoals deze door Eric Laarakker en zijn team in de loop der jaren zijn ontdekt.

Vervolg III, data 2024: vrijdag 12 en zaterdag 13 januari, vrijdag 26 en zaterdag 27 januari 2024, de lestijden zijn van 12.00 uur t/m 17.30 uur.

De digitale lijst met Lecher-antenne waarden die we voor individueel gebruik ter beschikking stellen aan onze cursisten is geregistreerd en valt onder het auteursrecht van Eric Laarakker. Hij heeft deze lijst met ruim 2500 frequenties kunnen ontwikkelen in de loop der jaren, met behulp van zijn team van dierenartsen, artsen, therapeuten, woonbiologen en wetenschappers.

Het docententeam bestaat uit: Eric Laarakker (holistisch dierenarts,acupuncturist, onderzoeker), Thijs Tjaden (woonbioloog), Theo Hooijer (woonbioloog) en Claudia de Gooijer-Kant (therapeut, cursus coördinator).

Lokatie
Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

Taal
Nederlands

Cursusduur en Studiebelasting
De cursus bestaat per module uit 4 lesdagen (van 12.00 uur t/m 17.30 uur; 5 lesuren per dag), waarin zowel theorie als praktische vaardigheden in het meten met de Lecher-antenne aan bod komen. Tussen de lesdagen in wordt van de cursist verwacht zelf actief met de Lecher-antenne te gaan oefenen om de benodigde ervaringen op te doen. Reken daarom wel op een gemiddelde studiebelasting van 80 uur per module (lessen, theorie en praktische oefening). Na afronding ontvang je een deelnamecertificaat.

Kosten
• Basismodule à 4 lesdagen: 650,- euro
• Vervolg I, therapeutische toepassingen à 4 lesdagen: 650,- euro
• Vervolg II, Woonbiologie à 4 lesdagen: 650,- euro.

Gebruik van koffie/thee faciliteiten en cursusmap is inbegrepen in het cursusgeld. De aanschaf van de Lecher-antenne (a 235.00 euro*) is hierbij niet inbegrepen. Dit omdat men soms al in het bezit is van een Lecher-antenne.

* tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Bij aanmelding ineens voor alle 3 de modules ontvang je een korting van 100,- euro.


De cursus is toegankelijk voor iedereen met interesse in het leren werken met de Lecher-antenne. U hoeft geen medische basiskennis te hebben om deel te kunnen nemen. In principe kan iedereen leren gebruik te maken van het instrument om in privékring mens, dier en omgeving door te meten. Wel is de opzet van de cursus zo dat we dierenartsen, artsen en therapeuten leren om het instrument te integreren in hun praktijk. We wijzen onze deelnemers zonder medische kennis en/of bevoegdheden er graag vooraf - en tijdens de cursus - op dat voor ons essentieel is dat ieder het instrument op integere wijze ter hand zal nemen en er op verantwoorde wijze mee aan de slag gaat. Bent u geen (dieren)arts, ga dan geen medische diagnoses stellen/uitspraken doen die u niet hoort te doen. Is er een (vermoeden van) een medisch probleem, stuur dan door naar iemand die bevoegd is de cliënt/patiënt te behandelen. Als u dit in acht neemt, dan kunnen juist zowel de Lecher-antenne als de Connectie-sensor zeer waardevolle instrumenten zijn en een verrijking brengen in uw dagelijkse leven.

Klik hier om direct in te schrijven