1. Lecher-antenne basiscursus - 2022

2. Lecher-antenne vervolgcursus woonbiologie - 2021/2022

 

 

Lecher-antenne basiscursus - 2022

De cursus voor dit jaar, is op:
vrijdag 16 en zaterdag 17 september, vrijdag vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober, vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2022; in totaal 6 lesdagen van 12.00 uur t/m 17.30 uur.
De cursus van 2021 was weer bijzonder geslaagd aan alle positieve reacties te horen.
 
klik hier om direct online uw inschrijving te registreren
 
De Lecher Antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. U kunt met de Lecher-antenne exact bepalen wat de mate van gezondheid of pathologie van een orgaan of weefsel is. De Lecher-antenne is daarmee een zeer waardevol instrument in het gebruik van bijvoorbeeld acupunctuur en manuele therapieën. Ook kan de Lecher-antenne een bevestiging geven over de doeltreffendheid van bepaalde medicatie (w.o. homeopathische en fytotherapeutische medicatie) en de mate van werkzaamheid voorspellen.
 
Omdat zowel geopathogene als elektropathogene belasting bij mens en dier steeds vaker voorkomt, maakt u in de cursus ook uitgebreid kennis met woonbiologie en bijbehorende toepassingsmogelijkheden.De lessen woonbiologie worden verzorgd door Thijs Tjaden.

 

Meer informatie over de Lecher-antenne en toepassingen...

De nadruk van de cursus Lecher-antenne ligt op het leren meten en de medische toepassingen. Wat u als dierenarts, arts, therapeut in uw werk met mens en/of dier tegen kunt komen, staat centraal in deze cursus.

De opleiding bestaat uit 6 dagen, verspreid over drie blokken van 2 lesdagen op vrijdag en zaterdag. De cursus is vooral praktisch van opzet, met veel gelegenheid om - onder begeleiding van deskundige docenten - te oefenen; de beste vaardigheid in het meten met de lecher-antenne verkrijg je door veel te oefenen en waar mogelijk je metingen te (laten) staven.

Het leren meten met de Lecher-antenne is waar het om gaat in deze cursus. Aan bod komen verder: het meten van energiehuishouding in de drie lagen (op fysiek, energetisch en persoonlijkheidsniveau); het meten op de hand en op het lichaam; ijken en vergelijken; welke structuur is bij de klacht betrokken; het opzetten van een eigen meetprotocol; introductie in de woonbiologie (o.a. het meten op pathologische straling, het uitvoeren van een stoorsporenonderzoek en de invloed van apparatuur en omgevingsfactoren); de invloed van bepaalde produkten, het testen op therapieblokkades en hoogfrequente stoorvelden en behandeling hiervan, de invloed van veldwisselingen; het meten van voeding, water, bomen en planten; klinische toepassingen in meten met de Lecher-antenne, doormeten van mest c.q. speeksel/urine monsters; het uittesten van natuurlijke medicatie, en nog veel meer.

Lokatie
Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

Taal
Nederlands

Cursusduur en Studiebelasting
De cursus bestaat uit 6 lesdagen (van 12.00 uur t/m 17.30 uur), waarin zowel theorie als praktische vaardigheden in het meten met de lecher-antenne aan bod komen. Tussen de lesblokken in wordt van de cursist verwacht zelf actief met de Lecher-antenne te gaan oefenen om de benodigde ervaringen op te doen. Reken daarom wel op een gemiddelde studiebelasting van 90 uur voor deze cursus (lessen, theorie en praktische oefening, verspreid over een periode van 3 maanden). Na afronding ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs
950,- euro. Dit is inclusief koffie/thee faciliteiten en cursusmap. De aanschaf van de Lecher-antenne (a 190.95 euro*) is hierbij niet inbegrepen. Dit omdat men soms al in het bezit is van een Lecher-antenne.

* tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  


De cursus is toegankelijk voor iedereen met interesse in het leren werken met de Lecher-antenne. U hoeft geen medische basiskennis te hebben om deel te kunnen nemen. In principe kan iedereen leren gebruik te maken van het instrument om in privékring mens, dier en omgeving door te meten. Wel is de opzet van de cursus zo dat we dierenartsen, artsen en therapeuten leren om het instrument te integreren in hun praktijk. We wijzen onze deelnemers zonder medische kennis en/of bevoegdheden er graag vooraf - en tijdens de cursus - op dat voor ons essentieel is dat ieder het instrument op integere wijze ter hand zal nemen en er op verantwoorde wijze mee aan de slag gaat. Bent u geen (dieren)arts, ga dan geen medische diagnoses stellen/uitspraken doen die u niet hoort te doen. Is er een (vermoeden van) een medisch probleem, stuur dan door naar iemand die bevoegd is de cliënt/patiënt te behandelen. Als u dit in acht neemt, dan kunnen juist zowel de Lecher-antenne als de Connectie-sensor zeer waardevolle instrumenten zijn en een verrijking brengen in uw dagelijkse leven.

Literatuur
cursusmap

Docenten
Eric Laarakker, Claudia de Gooijer-Kant en Thijs Tjaden.

 

 
 
 

2.Vervolgcursus woonbiologie - 2022

De cursus wordt georganiseerd op vrijdag 17, zaterdag 18 juni en vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022. De lestijden zijn van 12.00 uur t/m 17.30 uur.

Kennis en ervaring met de Lecher-antenne is vereist (basiscursus), de rest leert u van Thijs en Theo!

Theo

 

Thijs

 

In 2 blokken van 2 dagen leert u van de ervaren woonbiologen Thijs Tjaden en Theo Hooijer de ins en outs van de Woonbiologie-praktijk. Ervaringsgerichte lessen worden afgewisseld met bijbehorende theorie.

Een woonbioloog onderzoekt de woning en de omgeving hiervan op ziekmakende eigenschappen, met als doel de woning ‘gezond’ te maken. Het vak van woonbioloog leer je vooral in de praktijk. Er zijn verschillende opleidingen te volgen om woonbioloog te worden. Ongelooflijk belangrijk als basis, maar het is net als met de meeste beroepen: je leert een aantal basisbegrippen en regels, maar de finishing touch leer je vanuit de praktijk. Vandaar dat wij gekozen hebben voor de combinatie van theorie met ervaringsgerichte praktijklessen.  

Tijdens de 4-daagse vervolgcursus gaan we, naast het meten met de Lecher-antenne, ook meten met meetinstrumenten die de elektrische-, magnetische- en elektromagnetische velden kunnen meten. De eerste twee dagen gaan we dieper in op de theorie van alle verschillende te meten velden en tijdens het tweede lesweekend gaan we bij één van de cursisten de woning doormeten.

U leert een woning door te meten in vele verschillende lagen.

  1. De statische elektrische en magnetische velden
  2. De invloed van de verschillende velden op te persoon uitgedrukt in lichaamsspanning
  3. De hoogte van de magneetvelden
  4. De hoogte van de elektrische velden
  5. De hoogte van de elektromagnetische velden
  6. De aanwezigheid van diverse kosmische- en aard energieën  (aardstralen)
  7. De noodzaak van goede ventilatie en bouwmaterialen

Ook wordt geleerd om oplossingen te vinden na het uitvoeren van de metingen. Dit kan gebeuren door:

  1. Afscherming van diverse stralingsbronnen
  2. Elimineren van diverse stralingsbronnen
  3. Harmoniseren van diverse stralingsbronnen.

Het is gebleken dat naast het weghalen of afschermen van stralingsbronnen het harmoniseren van de energie van groot belang is. Bewoners ervaren vaak onbewust een grote rust in de woning wanneer een harmonieuze energie in de woning aanwezig is.

Tijdens de cursus leert u hoe u dit met de Lecher-antenne kunt meten en zult u ontdekken dat de Lecher antenne een onmisbaar instrument binnen de woonbiologie is!

Lokatie
Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland. In het 2e lesweekend is 1 lesdag op lokatie.

Taal
Nederlands

Cursusduur en Studiebelasting
De cursus bestaat uit 4 lesdagen (van 12.00 uur t/m 17.30 uur), waarin zowel theorie als praktische vaardigheden met betrekking tot de woonbiologie-praktijk aan bod komen. Tussen de lesblokken in wordt van de cursist verwacht zelf actief te gaan oefenen om de benodigde ervaringen op te doen. Reken daarom wel op een gemiddelde studiebelasting van 50 uur voor deze cursus (lessen, theorie en praktische oefening, verspreid over een periode van 2 maanden). Na afronding ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs
600,- euro. Dit is inclusief koffie/thee faciliteiten en cursusdocumentatie.

Docenten
Thijs Tjaden en Theo Hooijer

Klik hier om direct in te schrijven.