De hele woning ontstoord met één happy stekker.

 

 Iedereen wil zich lekker voelen in zijn eigen woning.  Het gevoel echt thuis te komen wanneer je door de voordeur naar binnen loopt. Deze mogelijkheid ligt nu binnen ieders handbereik.


Al meer dan 2000 stuks verkocht!

De happy stekker heet eigenlijk OHRB. OHRB staat voor Optimal Harmoniser for Restoring Balance, of in goed Nederlands het Optimaal Herstellen van de Balans van uw Woning.

De OHRB schittert door haar eenvoud. Door gebruik te maken van  organische materialen zijn we in staat geweest om met de OHRB een oer energie in uw woning tot stand te laten komen. Wanneer de OHRB in een geaarde wandcontactdoos wordt aangesloten, zal er direct al een voelbare verandering plaatsvinden. Veel mensen ervaren een gevoel van ruimte en licht. Afhankelijk van de mate van de verstoring zal het een paar minuten tot een paar uur duren voordat de woning in balans is gekomen.

De bewoners van een met een OHRB gebalanceerde woning, komen over het algemeen makkelijker in slaap en worden uitgerust wakker. Dit komt door een perfecte Yin Yang verhouding (de verhouding van mannelijke en vrouwelijke- of positieve en negatieve energie).

De meeste ontstoor-producten zijn gebaseerd op het weghalen van negatieve- of juist het toevoegen van positieve energie, de OHRB zorgt voor een perfecte balans van de positieve en de negatieve energie.

 Hoe werkt de OHRB

 

Elektriciteit en draadloze verbindingen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dat zou ook niet gewenst zijn, want het heeft ons veel gebracht. De keerzijde hiervan is echter dat elektro-magnetische vervuiling ook een steeds grotere plaats inneemt. Deze vervuilingen werken verstorend op de natuurlijke energiebanen die de mens nodig heeft en elektrostress vormt een steeds grotere ziekmakende factor binnen onze maatschappij.

 

Onze woning is op nagenoeg alle plekken voorzien van elektriciteitsleidingen. Deze leidingen lopen  kris kras door de woning en zijn tegenwoordig ernstig vervuild. Wanneer je dit zichtbaar maakt op een oscilloscoop of hoorbaar maakt via een speciale meter valt dit direct op.

 

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in onder andere dimmers, elektronische transformatoren (halogeenlampjes), schakelende voedingen (opladers laptop of mobiele telefoons), slimme kilowatt uur meters en apparatuur die het elektranet gebruikt om informatie over te verzenden (powerlan). Naast de directe vervuilingen via het elektranet zijn ook de vervuilingen van zendmasten en draadloze apparatuur in onze woning aanwezig.

 

De OHRB is onder andere gevuld met kristallen. Door de OHRB in een wandcontactdoos te plaatsen, worden deze kristallen op een unieke manier in contact gebracht met de elektrische installatie. Hierdoor dringt de informatie (resonantie) van de kristallen als het ware door in de electriciteitsleidingen. De leidingen geven deze resonantie weer af aan de muren, vloeren en plafond van de woning, waardoor er een perfecte balans ontstaat. Een soort oer energie. De OHRB haalt dus geen energie weg, buigt het niet om, verstrooit het niet, maar harmoniseert.

 

Wanneer men de werking van de kristallen bestudeert is het boven beschrevene een sluitend verhaal. En met behulp van metingen met de Lecher-antenne is dit aan te tonen. Helaas kunnen hiervan we op dit moment nog geen wetenschappelijke bewijzen vinden. Vooralsnog baseren we ons dus op onderzoek en metingen met behulp van de Lecher-antenne en op de ervaringen van de gebruikers.


 

 

 

 
 
  • De OHRB kan geleverd worden in de kleur wit.
  • De behuizing van klei wordt gemaakt in één van de oudste kleifabrieken in Nederland door de firma Royal Goedewaagen
  • Het logo is vervaardigd uit 24 karaat bladgoud
  • De gebruikte kristallen zijn een mix van verschillende soorten kristallen en tincturen

 

 

De kristallen

 

De basis van de OHRB (Optimal Harmoniser for Restoring Balance) zijn de kristallen.

De kristallen vormen een matrix van zeer zuivere en exclusieve kristallen en edelstenen, met de unieke eigenschappen op basis van hun geo-imprints  om levende organismen hernieuwde levenskracht en energetische verjonging te schenken.

 

De kristallen zijn zeer stabiel. Hun overdraagbare eigenschappen betekenen dat bepaalde aspecten van de kristallen overgedragen worden op datgene waar ze mee in contact gebracht worden. Ze dragen geconcentreerde energie over die in staat is een aanzienlijke en versnelde organisatie en optimalisatie van de elektrische processen tot stand te brengen.

Meest gestelde vragen over de OHRB woningharmonisator.


1.   Waar komt de naam OHRB vandaan?

OHRB wordt uitgesproken als ‘ORP’ en betekent Optimal Harmoniser for Restoring
Balance. Het optimaal harmoniseren van de balans in de woning.

2. Hoeveel OHRB’s heb ik nodig voor mijn woning?

Bijna alle woningen in Nederland kunnen volstaan met 1 OHRB. We houden zelf een
maximale vloeroppervlakte aan van 500m². In een enkel geval moeten er meer dan 1
worden geplaatst. Dit komt voor bij woningen waar bijvoorbeeld binnen 100 meter een
zendmast staat geplaatst, of zeer grote woningen of boerderijen.

3. Kan ik de OHRB overal in de woning plaatsen?

Ja en Nee. De plaats in de woning maakt niet uit. De energie verspreidt zich via het
elektriciteitsnet, dus de werking gaat altijd door de gehele woning. Echter er zijn wel een
paar mitsen en maren.
• Niet in een donkere ruimte, kristallen hebben licht nodig
• Altijd in een geaard stopcontact, anders is de werking niet optimaal
• Nooit in een vochtige ruimte of buiten
• Niet naast een ‘stralend’ apparaat zoals een wifi router of een dect basisstation.
Zorg ervoor dat er minimaal 1 muur tussen de router en de OHRB staat.

4. Maakt het uit in welke groep ik de OHRB aansluit

Nee dit maakt niet uit. Via de groepenkast (via de nul en de aarde) wordt er een
verbinding gemaakt met de gehele elektrische installatie. Dus ook voor 3 fase installaties
doet de OHRB prima zijn werk

5. Is de OHRB geschikt voor alle type woningen?

In een stenen/betonnen huis werkt de OHRB optimaal. De stenen nemen de resonanties
van de kristallen over. Bij een houten huis of een aluminium caravan of camper zal de
werking vele malen minder zijn. Hiervoor is nog geen goede oplossing.

6. Als ik op vakantie ga, kan ik de OHRB dan meenemen?

Dit raden wij niet aan. Wanneer je de OHRB uit het stopcontact haalt, zal de energie
langzaam weer verstoord raken. Zodra je terug bent van vakantie en de OHRB wordt weer
ingeplugd zal het weer een paar dagen duren voordat de energie weer op het oude pijl is.
Er is een groep mensen die met name last heeft van de verandering van de energie.

7. Werkt de OHRB ook voor mijn tuin of dakterras?

Niet optimaal. De OHRB verspreidt zijn energie via het elektriciteitsnet en brengt de
muren in een bepaalde resonantie. Buiten zijn er geen muren. Bij een omsloten dakterras
zal er wel een zekere mate van ontstoring zijn. De schuur of de garage zullen wel weer
mee ontstoord worden indien zij van steen of beton zijn.

8. Kunnen de buren er iets van merken?

Uit metingen blijkt dat de energie in de naastgelegen woningen iets harmonieuzer wordt,
maar dat is meestal niet meer dan 10 tot 15%

9. Ik heb gewoon nog ontvangst met mijn mobile telefoon nadat ik de OHRB heb ingeplugd:

De OHRB haalt de straling niet weg, maar harmoniseert het signaal. Je kan dus gewoon je
draadloze apparatuur blijven gebruiken.

10. Hoe weet ik nu of de OHRB het wel of niet doet?

Er zit geen controlelampje op de OHRB zodat je kan zien of hij aan staat of niet. De
OHRB kan niet uit staan. Er zit geen techniek in de OHRB die stuk kan gaan. Dus op het
moment dat er spanning op het stopcontact staat doet de OHRB het ook.

11. Hoe weet ik of de OHRB wat voor mij doet.

Er is een groep artsen en therapeuten die bij de patiënten kan meten of er een
geopathische belasting aanwezig is in het lichaam. Wanneer de OHRB op de juiste manier
wordt ingezet zal de arts of therapeut na verloop van tijd geen belasting meer kunnen
meten op het lichaam. Is dit wel het geval, dan is er vaak iets anders aan de hand.
(bijvoorbeeld een wifi router of een dect basisstation in de buurt van de slaapplek
aanwezig, of de OHRB op een donkere plek of in een niet geaarde wandcontactdoos)

12. Kan er in huis gemeten worden of de OHRB werkt?

Een ter zake kundige woonbioloog die met de lecherantenne kan meten kan meten of de
OHRB werkt. Er bestaat helaas nog geen technische meetapparatuur die kan aantonen of
de OHRB is ingeplugd of niet.

13. Wat kan ik verwachten als ik de OHRB inplug?

De ervaringen van de gebruikers zijn zo divers, dat we dat niet precies aan kunnen geven.
• Het meest gehoorde is dat men beter gaat slapen en uitgerusten wakker wordt.
• Ook wordt er vaak meer rust in huis ervaren
• Veel gehoord is ‘het is lichter in huis geworden’
• De ervaringen zijn in het begin ook wel een negatief, men kan in het begin onrust
ervaren. Dit gaat meestal vrij snel weer over
• Voor alle ervaringen verwijzen we naar deze link:

14. Ik heb de OHRB laten vallen en nu is er een stukje van de buitenkant beschadigd,kan dit kwaad?

Nee. Dit maakt voor de werking niet uit. Zolang de buitenkant niet gebroken is, zal de
OHRB zijn functionaliteit behouden.

15. Ik heb de OHRB laten vallen en nu is helemaal kapot.

In een aantal gevallen kunnen dit soort ongelukjes verhaald worden op de verzekering.
Neem in dit geval contact op met de verzekering en overleg de factuur. Wanneer u deze
niet meer in uw bezit hebt, kunnen wij een kopie aan u opsturen.

16. Hoe lang gaat de OHRB mee?

Dit is moeilijk te zeggen, maar zover als we nu kunnen zien kunt u jaren en jaren plezier
hebben van de OHRB. We zijn met proeven bezig vanaf 2012 en deze eerste versies
werken nog steeds goed. Het vermoeden is dat de kristallen in de OHRB gewoon altijd
blijven werken, mits deze is juist ingeplugd (zie ook punt 3.)

17. Kunnen we wel gebruik maken van onze wifi?

In alle gevallen is het ‘t beste om alle draadloze apparatuur uit te zetten. Echter in onze
huidige moderne tijd is dit vaak niet mogelijk. Zorg er in ieder geval dat alle draadloze
apparatuur zo veel mogelijk uit staat; in ieder geval tijdens de nacht.

                                     

Gebruiksaanwijzing OHRB 2.0

 Inleiding.

De OHRB staat voor Optimal Harmoniser for Restoring Balance. (Optimale Harmonisator voor Herstellen van Balans).  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de OHRB aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Doelmatig gebruik:

De OHRB kan in een geaarde wandcontactdoos worden aangebracht in een lichte ruimte (niet in een kast) om zodoende de energie van een gemiddelde eengezinswoning in balans te brengen.  (Tussen 50 en 500m² vloeroppervlak). Wanneer de OHRB in een niet geaarde wandcontactdoos wordt aangebracht zal dat de werking verminderen.  Zie onder aan deze pagina de afbeeldingen voor het verschil van een geaarde en een niet geaarde wandcontactdoos. Wanneer u hieraan twijfelt, laat dit dan beoordelen door een erkend elektra installateur of gebruik hiervoor onze aardetester.
 De behuizing van OHRB is voor het grootste gedeelte gemaakt van klei. De OHRB kan om deze reden alleen in droge ruimtes worden gebruikt. Plaats de OHRB zodanig dat er geen voorwerpen tegenaan kunnen vallen. Klei is een natuurproduct wat snel kan beschadigen of breken.  Zorg ervoor dat u tijdens de nacht uw eigen draadloze verbindingen in de woning, zoals wifi, een dect basisstation (alleen eco dect+ geeft geen elektromagnetische velden wanneer er niet mee wordt gebeld), mobiele telefoons en draadloos kinderspeelgoed, zoals o.a. xbox en playstation, heeft uitgeschakeld. Wifi en overige draadloze signalen van buren, worden door de OHRB geharmoniseerd, de velden afkomstig uit de eigen woning maar voor een gedeelte.
Het is gebleken dat de OHRB een grote verandering in de energie van de woning tot stand kan brengen; voor een enkeling kan dat in het begin niet prettig aanvoelen, zeker wanneer de woning in sterke mate energetisch vervuild is. Wij adviseren in zo’n geval OHRB in de woning aan te (laten) brengen en vervolgens een periode (bijvoorbeeld vakantie) de woning te verlaten. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de energie ook langzaam worden opgebouwd, door de OHRB met tussenpozen in en uit te pluggen. Leg de OHRB wanneer deze uitgeplugd is even buiten de woning (bij voorkeur in de zon).

Inhoud van de verpakking:

De OHRB is verpakt in een stevige bamboe doos zodat beschadiging nagenoeg uitgesloten is. De OHRB wordt door BioZence handmatig geassembleerd, getest en gecontroleerd op haar werking en beschadigingen. Controleer toch zelf direct na het open van de doos of het product onbeschadigd is aangekomen.
  • 1 x OHRB
  • 1 x Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Product                                                                                OHRB
Soort bescherming                                                            IP40
Nominale spanning                                                            0 – 230V
Frequentie                                                                          0- 60Hz
Opgenomen vermogen                                                     0 W
Bedrijfstemperatuur                                                          -10°C tot 50°C
 
Toepassing:
De OHRB is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
Wanneer de OHRB is aangesloten op de elektrische installatie, zal er een harmonische energetisch veld in de woning ontstaan. 1 OHRB voor een gemiddelde eengezinswoning van minder dan 400m² is voldoende. Wanneer er andere producten met hetzelfde doel worden gebruikt in de woning is het aan te raden deze te verwijderen uit de woning. Andere producten kunnen een vertekend beeld geven van werking van de OHRB.
 

Zorg en Onderhoud

De OHRB is onderhoudsvrij. Open het apparaat nooit en haal het niet uit elkaar. Haal voor het reinigen van de OHRB deze uit de wandcontactdoos. Reinig de buitenkant uitsluitend met een schone, zachte, droge doek.

Afvoer

De OHRB is voor het grootste gedeelte vervaardigd uit organische materialen (behalve de stekker en de stekkervoet). Gooi het toestel nooit weg, maar stuur het terug aan BioZence. Ook wanneer de behuizing is gebroken. De grondstoffen kunnen te allen tijde weer worden hergebruikt.

Fabrikant:
BioZence
Postbus 96
NL 2110 AB  Heemstede
Nederland
www.bioZence.nl
                                                                                                                                                                                                                                  
 
     
         Geaarde wandcontactdoos                                      Niet geaarde wandcontactdoos