Privacyverklaring


Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties, mailings, en overeenkomsten met Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. (KvK nummer: 34085039), Cruquiusweg 1, 2102 LS te Heemstede (www.woonbiologie.nl, www.biozence.nl en www.biozence.com)

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kan Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen
  • Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten)
  • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
  • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst)

Doeleinden van verwerking
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor:
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • webshop overeenkomsten
  • relatiebeheer
  • administratieve handelingen
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. gaat deze gegevens gebruiken voor het sturen van een orderbevestiging, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. u niet van dienst zijn.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. worden verzameld. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. haar werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. .
Daarnaast gebruikt Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop
De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.
De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van myshop.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f.beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Myshop.com heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.


Webhosting
HostingXS levert onze webhosting- en maildiensten. Zij kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt. HostingXS is verplicht op grond van de overeenkomst die Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. met haar gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. gebruik van het een betaalsysteem. Het bedrijf achter dit betaalsysteem, verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals o.a. uw bankrekeningnummer.
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Het bedrijf achter het betaalsysteem bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Beoordelingen
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. verzamelt geen reviews (beoordelingen) op de site.

Verzending en Logistiek
Als u een bestelling bij Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. plaatst, is het de taak van Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. om uw pakket bij u te laten bezorgen. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. maakt gebruik van de diensten van MyParcel (POST.NL) voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarbij noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat MYPARCEL  een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt MyParcel  uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. MyParcel (POST.NL) en andere transporteurs zijn verplicht uw privacy te waarborgen. U kunt op deze pagina de voorwaarden van MyParcel bekijken

Bewaren gegevens
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Gegevensbeveiliging
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. maakt dan ook gebruik van een uitgebreid SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. heeft een social media Button op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f.maakt gebruik van:
  • Facebook

Cookies
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f.maakt gebruik op haar website van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die tijdelijk worden opgeslagen door uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) als u een website bezoekt.

Wat doen cookies?

Cookies zorgen ervoor dat websites u herkennen bij een volgend bezoek. Die herkenning gebeurt op basis van anonieme data. Persoonlijke informatie zoals NAW-gegevens en e-mailadressen worden niet geregistreerd.

Zijn cookies veilig?

Het plaatsen van cookies is volstrekt veilig; ze bevatten geen uitvoerende software en kunnen geen schadelijke bestanden installeren (zoals virussen of spyware). Zo’n 90% van alle websites maakt als sinds de jaren 90 zonder problemen gebruik van cookies om bezoekers beter van dienst te zijn.

Wat doen cookies voor mij?

Met behulp van cookies houdt een website bij welke diensten of producten u heeft afgenomen. Cookies kunnen ook uw voorkeur onthouden voor bepaalde instellingen of uw interesse voor specifieke onderwerpen of webpagina’s binnen de site. Zo kunnen cookies worden gebruikt om advertenties beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften en interesses. Ook kunnen cookies voorkomen dat bepaalde advertenties te vaak aan u worden vertoond. Daarnaast wordt het gedrag van bezoekers op de site geanalyseerd om de gebruiksvriendelijkheid van de website voor u te optimaliseren.

Kan ik cookies blokkeren?

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat deze geen cookies accepteren of een melding geven wanneer u cookies ontvangt. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Wij gebruiken echter functioneel (dat mag volgens de cookiewet) de sessiecookies om uw webwinkel goed te laten functioneren.

Welke cookies gebruiken wij?

De cookies die wij plaatsen worden in twee categorieën ingedeeld, functioneel en overige. Hieronder volgt een beschrijving van deze categorieën en een overzicht van de cookies die bij deze categorieën horen met een uitgebreide beschrijving hoe ze heten, waar ze voor dienen, wie ze plaatst, hoe lang ze blijven staan en wat de gevolgen zijn als ze uitgeschakeld worden.

1. Functioneel (anders werkt de website niet)

Deze cookies zijn nodig om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen.

2. Overige cookies

Er kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden waaronder mogelijk ook cookies van derden, bijvoorbeeld Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Bij Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f.worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.


Links naar andere websites
De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. vallen. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. verwijst u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan Myshop.com. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Myshop zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.
Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zal Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. zelf de nodige meldingen zal doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@woonbiologie.nl
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Medewerking strafrechtelijk onderzoek
In bijzondere gevallen kan Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zal Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen
Tjaden Woonbiologie/BioZence v.o.f. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.
 
 

Wat doet een woonbioloog?
Interview Therapeutenbeurs