Oplossingen

Wanneer een woning elektropathogeen of geopathogeen wordt belast, of wanneer blijkt dat een woning onvoldoende wordt geventileerd, kunnen we u een paar passende oplossingen bieden.


A) Bij elektropathogene belasting

Deze wordt veroorzaakt door elektrische, magnetische en door electromagnetische wisselvelden. Een elektrisch wisselveld is altijd aanwezig rondom een leiding waar spanning op staat. Ook als alle apparatuur in het hele huis staat uitgeschakeld is er nog steeds een elektrisch wisselveld aanwezig. Een magnetisch wisselveld ontstaat wanneer er een stroom gaat lopen in een leiding, bijvoorbeeld wanneer er een lamp wordt ingeschakeld. Hoe hoger de stroom, hoe hoger het magnetisch wisselveld. Een electromagnetisch wisselveld onstaat rondom zendmasten en bijvoorbeeld draadloze telfoons en netwerken. Als een van deze wisselvelden te hoog blijkt, is er een aantal heel eenvoudige oplossingen:

 • elektrische apparatuur in de buurt van het bed verwijderen
 • snoeren die onder of achter het bed aanwezig zijn verwijderen
 • elektrische wekker vervangen door een batterij wekker
 • GSM telefoons in gehele woning uitschakelen
 • DECT (digitale draadloze telefoon) vervangen voor onze stralingsarme telefoons
 • Wifi (draadloos internet) uitschakelen wanneer de computer niet meer wordt gebruikt.
 • Babyfoon (DECT) vervangen voor een analoge babyfoon.

Is dat niet afdoende, dan zijn de volgende opties mogelijk:

 • het uitschakelen van de elektrische groep van de slaapplaats
 • het (laten) plaatsen van een kringvrijschakeaar
 • in goed overleg ook de zendapparatuur van de buren uit laten zetten (telefoon, babyfoon en draadloos netwerk)

In een heel enkel geval zijn ook deze oplossingen niet voldoende; dit betekent dat de velden van buitenaf komen. Ofwel van elektriciteitsleidingen van de buren, ofwel van hoogspanningsleidingen uit de straat of van hoogspanningsmasten en of zendmasten. Wanneer de verstoring bij de buren vandaan komt, zal er onderling naar een oplossing gezocht moeten worden.
Wanneer de verstoring van een hoogspanningsleiding komt, is dit zeer moeilijk op te lossen,
want hoogspanningsleidingen veroorzaken een groot magnetisch wisselveld, waartegen men zich moeilijk kan beschermen. De oplossing is Mu-metaal, maar dit is zeer kostbaar. 
Er zijn vele folies/doeken en behangsoorten in onze webshop, die elektrische en electromagnetische velden tegenhouden, maar dit materiaal dient dan wel zeer secuur te worden aangbracht. Te veel afschermen is in sommige gevallen nog slechter dan niet afschermen.
Bij de koop of aanpassing van een woning is het dan ook bijzonder aan te raden contact met ons op te nemen om alle woon- en slaapvertrekken door te lopen.


B) Bij geopathogene belasting

Geopathie is de verzamelnaam voor ziekten die kunnen ontstaan door diverse soorten cosmische/aardstraling. Bij langdurig verblijf in deze zones kunnen ziektes ontstaan. In het verleden zijn de geopathogene zones in kaart gebracht door wichelroedelopers. Het tegenovergestelde van geopathogene zones zijn positieve energiestromen (Leylijnen).

 • Boven geologisch gestoorde gebieden is het volgende meetbaar waar te nemen:
 • Te weinig negatieve ionen in de lucht
 • Verhoogde gammastraling
 • Afgeremde neutronen
 • Radongas (via aardscheuren en onderaardse waterlopen)
 • Verhoogde energiegolven van het aardmagnetisch veld(3000 tot 30.000 nano Tesla)

De oorzaken van deze waarnemingen zijn aardverschuivingen/breuken, scheuren in de aardkorst of ondergrondse waterstromen ( waterstromen onder het aardoppervlak; door de wrijving van het water tegen de grond ontstaat positieve of negatieve energie (afhankelijk van de snelheid en de massa).

Aan de geopathogene belasting kan men zelf als bewoner bijna niets doen. Tjaden woonbiologie, kan uw woning professioneel saneren. Onze voorkeur gaat uit naar een samenwerking met een terzake kundige artst of therapeut. Wij werken samen met diverse artsen en therapeuten. Op verzoek kunnen wij u hiervan een lijst toe-mailen

 

Als een arts of therapeut bij een patiënt geopathische belasting constateert, kan hij adviseren de woning te laten biosaneren, oftewel ontstoren of harmoniseren.Wij adviseren in bijna alle gevallen het plaatsen van de door onszelf ontwikkelde OHRB woningharmonisator. 
Een groot voordeel van dit systeem is dat de biopoler niet de energie weghaalt of ombuigt naar bijvoorbeeld het huis van de buren, maar de negatieve en de positieve energie in balans brengt, zodat er een goede harmonie ontstaat. 

Wanneer de woning is voorzien van een OHRB woningharmonisator, zal er na een periode van één tot twee maanden doorgaans geen geopathische belasting bij de patiënt meer gemeten worden, mits hij thuis de nachten heeft doorgebracht. Mocht er toch nog een belasting meetbaar zijn en dit is te wijten aan een onjuiste werking van de OHRB, dan komen wij, zonder kosten in rekening te brengen, terug. 

 

C) Bij slechte ventilatie

Bij slechte of onvoldoende ventilatie zal men 's morgens vaak met hoofdpijn wakker worden. Vele mensen slapen 's nachts met de ramen en deuren gesloten. In de eerste plaats voor de warmte en in de tweede plaats voor de rust. Wanneer men aan een drukke weg, of in het centrum van een stad woont, is er vaak veel lawaai op straat. Tegenwoordig maken vele mensen gebruik van een klokthermostaat, zodat het 's ochtends alvast behaaglijk warm is in de slaapkamer. Men wordt dan wakker in een veel te warme, vochtige ruimte met een veel te hoog Co2 gehalte en een tekort aan negatieve ionen.
Er bestaan goede ventilatiesystemen die de frisse lucht van buiten halen via een zeer eenvoudig systeem, zodat er voorverwarmde verse lucht de woning binnen komt. Tevens is het gebruik van een ozonvrije ionisator in sommige gevallen aan te raden.
 

 

Geschiedenis geopathie

De Chinezen gebruikten zo'n 4000 jaar voor Christus een geomant. Geomantie is de waarzegkunst die van verschijnselen op aarde uitgaat. Als een geomant vaststelde dat een bepaald terrein zich op een onderaardse waterloop (tellurische stroming) bevond, dan mocht hierop niet gebouwd worden. De Chinezen noemde deze stromingen 'aders van de draak'.
De Romeinen gebruikten schapen. Wanneer er gebouwd moest worden in een bepaald gebied, werden er schapen uitgezet. Na een bepaalde periode werden deze schapen geslacht en onderzocht op afwijkingen in hun organen. Wanneer er bij alle schapen een zelfde afwijking werd geconstateerd, werd er niet gebouwd.
 

 

Soorten geopathogene straling

 

Terrische straling 
- Door waterlopen ondergronds
- Door breuken (ook radioactieve straling)
- Door energielijnen die om de aarde heenlopen
Kosmische straling 
- Energiedeeltjes
- Elektromagnetische golven (ultra violet, infra rood, röntgen - en gammastraling.
Atmosferische straling
- Komt vrij bij luchtelektriciteit
Aardmagnetisch veld
- Komt voor in gebieden waar magnetische mineralen 
aanwezig zijn.


 

Soorten technische straling

 
Straling van radarinstallaties
 • Straling van gsm/umts/C2000/WiMax zendmasten
 • Staling van uw eigen apparatuur (telefoon/internet)
Bij een combinatie van deze soorten straling wordt de belasting versterkt.
 
De luchtionen-verhouding boven geopathogene zones is sterk verstoord. 's Nachts is deze verstoring nog vele malen sterker. Voor de mens is slapen in zo'n verstoord gebied uitermate ongezond, aangezien het menselijk lichaam juist 's nachts minder weerstand tegen straling heeft. Uitgaande van acht uur slaap per etmaal, bevindt men zich eenderde van zijn leven in zo'n gebied. Het is dus van zeer groot belang dat de slaapkamer vrij is van geopathogene zones.
In Nederland zijn er nagenoeg geen plekken meer te vinden die onbelast zijn, dus het verplaatsen van een bed naar een andere hoek van de kamer heeft vaak geen zin.