5G en antennes

In juli 2020 is de vijfde generatie mobiele communicatie geïntroduceerd in Nederland. Drie mobiele operators bieden een commercieel 5G-netwerk aan. 5G maakt gebruik van bestaande en nieuwe zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij. 

Technische standaard voor 5G

De technische standaard voor 5G-mobiele communicatie is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze in 2020 is afgerond. Bedrijven die nieuwe apparatuur installeren houden er rekening mee dat deze ook met de 5G-standaard kunnen werken.

Frequenties voor 5G

Hoewel 5G een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden van 2G, 3G en 4G gebruikt kan worden, heeft de Europese Unie drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz.

Sinds 21 juli 2020 zijn de 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-frequentiebanden geveild. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verworven vergunningen voor de drie geveilde frequentiebanden. Aan de vergunningen van de 700 MHz-band zijn een dekkingseis en snelheidsverplichting verbonden. Begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 GHz-band. De overheid zet in op minimaal drie deelnemers aan deze veiling. Voor de 26 GHz-frequentieband is nog niet besloten of, en zo ja wanneer deze landelijk geveild gaat worden.

Wet- en regelgeving

Er is geen specifieke wetgeving die de introductie van 5G regelt. In de Telecommunicatiewet staan wel regels voor de uitgifte van frequenties en het delen van antenne-opstelpunten. Deze wordt eind 2020 aangevuld met nieuwe Europese regels. Gemeenten hebben via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) invloed op de plaatsing van vergunningsvrije antennes door het Antenneconvenant. Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig via een omgevingsvergunning. Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van het 5G New Radio zendprotocol (5G NR) of het gebruik van een bepaalde antennetechniek. Meer hierover vindt u op de webpagina informatie voor gemeenten.

5G en gezondheid

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen.

Bovenstaande is rechtstreeks van de site van het Antennebureau gecopieerd. Volgens het antennebureau is er dus weinig aan de hand, maar persoonlijk ben ik van mening, gezien het feit dat ik al meer dan 20 jaar met stralingsgevoelige mensen werk, dat er niet voldoende wordt geluisterd naar deze groep mensen

Producten ter bescherming 5G

Nagenoeg al onze producten uit de webshop beschermen net zo goed tegen de 5G als tegen voorgaande generaties netwerken. (2,3en 4G)

Meetapparatuur 5G

Een groot deel van onze meters en detectors kunnen 5G meten, maar nog geen enkele meter kan de frequentie van 26 GHz meten die straks op ons afkomt (eind 2023)

 


Wat doet een woonbioloog?
Interview Therapeutenbeurs